Калкулатор за размер на инвертор на соларен панел - SHIELDEN

Калкулатор за размер на инвертор на соларен панел

В сърцето на всяка слънчева енергийна система лежи слънчевият инвертор, ключов компонент, отговорен за преобразуването на постоянния ток (DC), генериран от слънчевите панели, в променлив ток (AC), подходящ за употреба в домакинството или мрежата. Размерът на соларния инвертор обаче играе ключова роля за цялостната ефективност и производителност на системата.

В това изчерпателно ръководство ще навлезем в тънкостите на слънчев инвертор оразмеряване и проучете значението на избора на правилния размер за вашите слънчеви панели.

1. Защо размерът на инвертора е критичен?

- размер на инвертора в слънчева енергийна система е от решаващо значение поради прякото си влияние върху производителността и ефективността на системата. Инверторите са отговорни за преобразуването на постояннотоковото електричество, генерирано от слънчеви панели, в използваемо променливотоково електричество за захранване на домакински уреди или захранване в мрежата. Размерът на инвертора определя неговия капацитет да управлява ефективно изходната мощност от слънчевите панели.

Когато размерът на инвертора не е подходящо съобразен с капацитета на слънчевите панели, това може да доведе до различни проблеми с производителността. Например, малък инвертор може да не е в състояние да се справи с максималната изходна мощност от слънчеви панели, което води до загуби на мощност и намалена ефективност. От друга страна, прекалено голям инвертор може да работи неефективно при по-ниски нива на мощност, което води до загуба на енергия и увеличени оперативни разходи.

Потенциални проблеми, произтичащи от несъответстващ размер на инвертора

Несъответстващият размер на инвертора може да доведе до няколко проблема в слънчевата енергийна система. Един често срещан проблем е намаленият добив на енергия, при който системата не успява да генерира очакваното количество електроенергия поради неефективно преобразуване на енергия. Това може да доведе до намалени спестявания от сметки за електроенергия и по-дълги периоди на изплащане на слънчевата инвестиция.

Несъответстващият размер на инвертора може да повлияе на цялостната надеждност и дълготрайност на системата. Неправилното оразмеряване може да подложи инвертора на прекомерен стрес и топлина, което води до преждевременна повреда и необходимост от скъпи ремонти или замени. Обратно, прекалено големите инвертори може да претърпят чести цикли на включване и изключване, увеличавайки износването на компонентите и намалявайки живота им.

В допълнение към опасенията за производителността и надеждността, несъответстващият размер на инвертора също може да повлияе на безопасността. Неефективната работа на инвертора може да доведе до колебания на напрежението и хармонични изкривявания в електрическата система, създавайки риск от електрически пожари или повреда на чувствителни електронни устройства.

Как да изчислим размера на инвертора на слънчевия панел (два метода)

Формула за изчисление

Изчисляване на капацитета на инвертора:

P(inv)=P(натоварване)*SF

Където P(inv) е капацитетът на инвертора, P(товар) е мощността на товара, а SF е коефициентът на безопасност, който обикновено приема стойност между 1.2 и 1.5.

Изчисления на размера на прекъсвача:

CB(размер)=I(inv)*1.25

където CB(размер) е размерът на прекъсвача, а I(inv) е токовият изход на инвертора.

Изчисляване на капацитета на батерията (ако системата е извън мрежата).

C(batt)={P(натоварване)*H(автономия)}÷{V(batt)×DOD}
Където C(batt) е капацитетът на батерията, H(autonomy)} е автономността, изисквана от системата в часове, V(batt) е напрежението на батерията и (DOD) е дълбочината на разреждане на батерията.

Пример:

Метод 1

Ако приемем, че имате домашна електрозахранваща система с товарна мощност от 5 киловата (KW), трябва да изчислите подходящия капацитет на инвертора и размера на прекъсвача.

Изчисляване на капацитета на инвертора: Първо, трябва да определим капацитета на инвертора. Ако използваме коефициент на безопасност (SF) от 1.2 (за повечето жилищни приложения), тогава формулата е следната:

P(inv) = P(натоварване) * SF = 5KW × 1.2 = 6KW

И така, имате нужда от инвертор с поне 6KW капацитет.

Оразмеряване на прекъсвача: Ако приемем, че максималният изходен ток на инвертора, I(inv), е 25 ампера (A), тогава формулата за оразмеряване на прекъсвача е както следва:

CB(размер)=I(inv)*1.25=25A×1.25 = 31.25A

Следователно ви е необходим прекъсвач от поне 31.25 A. Обикновено ние избираме следващия стандартен размер, наличен на пазара, като 32A или 35A.

Метод 2

Без да знаете ефективността на инвертора, можете да използвате обща стойност на ефективност, за да направите оценка. Обикновено жилищните инвертори имат ефективност в диапазона от 80% до 85%, докато инверторите от търговски или индустриален клас могат да имат ефективност между 90% и 95%1. Ако няма конкретни данни за ефективност, за изчисленията може да се използва консервативна оценка, като например 85%.

Ако приемем, че имате домашна електрозахранваща система с товарна мощност от 5 киловата (KW), трябва да изчислите подходящия капацитет на инвертора и размера на прекъсвача.

Изчисляване на капацитета на инвертора: Първо, трябва да определим капацитета на инвертора. Ако използваме коефициент на безопасност (SF) от 1.2 (за повечето жилищни приложения), тогава формулата е следната:

Определете мощността на натоварване.

Да приемем, че мощността на натоварване ( P_{load}) е 5 киловата (KW).

Изберете обобщена стойност на ефективността.

Да приемем, че ефективността на инвертора (η) е 85%.

Изчислете капацитета на инвертора.

P(inv)=P(товар)÷η=5KW÷0.85≈5.88KW

Така че, без да знаете конкретната ефективност на инвертора, може да ви е необходим инвертор с капацитет близо до 6KW за 5KW товар.

Като следвате насоките, описани в това ръководство и използвате наличните инструменти и ресурси, можете уверено да изберете правилния размер на соларния инвертор за вашата система, да увеличите максимално производството и спестяванията на енергия и да се насладите на предимствата на чистата, възобновяема слънчева енергия в продължение на години идвам.

Обратно към блога